| Ügyfélkapu

Szálláshely nyilvántartás - OrganL

A kereskedelmi szálláshelyek jogszabály által meghatározott nyilvántartását biztosítja. Bejelentésüket, illetve az engedélyezés, adatváltozás, megszűnés kapcsán lefolytatandó eljárást a kérelem beadásától a határozat elkészítéséig iratminták készítésével támogatja. Az eljárással kapcsolatos elektronikus dokumentációk az ügyhöz kapcsoltan letárolhatók és előhívhatók, változatlan tartalmú megőrzésük garantálásával. Az alkalmazással elektronikus formában elkészíthető a nyilvántartás publikálásához szükséges adatállomány, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program által előírt adatszolgáltatás.

Üzenetküldés, ajánlatkérés