| Ügyfélkapu

OrganP Étkezés és ZiPmeal alkalmazás

"étkeztetés egyszerűen - elégedett étkezési szolgáltatók, közoktatási intézmények, étkezők, szülők"

Mobil eszközökről és számítógépről egyaránt elérhető webes alkalmazás és mobil applikációk (iOs, Android) teszik lehetővé, hogy az étkeztetés mindenki számára élmény legyen.

A közétkeztetés adminisztrációja a hagyományos eszközökkel rengeteg problémát, kényelmetlenséget okoz a szolgáltatást nyújtóknak és igénybevevőknek egyaránt. Az OrganP Étkezés és a ZiPmeal alkalmazás használata az étkezési szolgáltatóknak és a családoknak is megkönnyíti a dolgát.


OrganP Étkezés modul - az oktatási intézmények étkeztetési feladatainak ellátását támogatja

Étkezők, osztályok, korcsoportok kezelése

A modul biztosítja a bölcsődés, óvodás, általános iskolás, középiskolás és felnőtt étkezők nyilvántartását, az iskolai tanulók korosztályonként, évfolyamonként, osztályonkénti kezelését.

Kedvezmények kezelése

A rendszer kezeli a normatív, jogszabályban meghatározott, valamint egyéb, százalékos, napi fix összegű, illetve havi keretösszeggel meghatározott kedvezményeket, étkezőnként az egyes jogosult kedvezmények jogosultsági időszakát. Számla kiállításakor automatikusan meghatározza a kedvezmények összegét, melyet szerepeltet a számlában. Az igénybevett kedvezményekről kedvezmény típusonként elszámolás készíthető.

Szállítók és étkezési típusok kezelése

Az egyes korosztályoknak biztosított étkezési típusok kezelhetők az aktuális ár, áfa kulcs, stb. adatokkal. A modulban az étkezési típusok szállítókhoz rendelhetők, a szállítók részére a rendelések étkezési típusonként összesíthetők.

Automatikus rendelés leadás

A havi rendelések korosztályonként, szükség esetén osztályonként készíthetők automatikus generálással, az étkezőnként megadott szokásos heti rendelési séma alapján, amit az egyedi eltérésekkel lehet véglegesíteni. Számla készítése után rögzíthetők az elfogadott lemondások.

Automatikus számlázás és korrekció

Csoportosan is generálhatóak és nyomtathatóak a számlák, valamint online átadásra kerülnek a NAV-hoz. Az étkezők e-mailben azonnal értesülnek a számukra kiállított számláról. A már számlázott időszak lemondásainak értékével a program automatikusan korrigálja a következő havi számlát illetve a kedvezményre jogosultságokra vonatkozó határozatok beérkezését követően, a már elszámolt hónapokra, utólagosan is lehet kedvezményt újra érvényesíteni, adott időszak kedvezményét újraszámolni.

Fizetési módok

A modul jelenleg a bankkártyás, az átutalás, készpénz átutalási megbízás, csoportos beszedés és készpénzes fizetési módokat támogatja. Csoportos beszedési állományokat készít és a
banktól vissza is fogad.


ZiPmeal alkalmazás - étkezőknek, szülőknek

Étkezés megrendelés, lemondás

 • aktuális havi étlap megtekintése
 • menüválasztás, étkezések megrendelése, lemondása, újrafelvétele

Étkezők kezelése

 • beiratkozás egyszerűen az alkalmazáson keresztül
 • szülők számára könnyedén kezelhető, átlátható több gyermek étkezése is
 • étkezők felvétele, adatainak megtekintése, becenév beállítása
 • az alkalmazásban regisztrált étkezők követhetik saját étkezésüket
 • visszajelzés az étkezés megtörténtéről és időpontjáról

Igénybejelentések

 • különböző igények és egyéb bejelentések, mint a kártyaigénylés, fizetési mód vagy étkezés típusa változtatásának kezdeményezése és megtekintése, valamint a szükséges dokumentumok feltöltése

Számlák

 • a kiállított számlák megtekintése és letöltése
 • számlák bankkártyás fizetése

Nyomtatványok

 • szolgáltató által felöltött nyomtatványok letöltése

Értesítések

 • szolgáltató által küldött értesítések megtekintése

Beállítások

 • regisztrációs adatok megtekintése, szerkesztése, értesítési beállítások kezelése

ZiPmeal admin - étkezési szolgáltatóknak

A ZiPmeal admin alkalmazás az OrganP Étkezés modullal integráltan működik. Az Admin felhasználók ezen keresztül kezelik a hozzájuk tartozó intézményeket és étkezőket.

Igénybejelentések

 • étkezők igénybejelentéseinek megtekintése, elfogadása, elutasítása
 • óvodatitkári feladatok támogatása, jelenlétkezelés

Étkezők kezelése

 • szülő hozzárendelése a gyermekhez
 • privát üzenet küldése az étkező és a hozzákapcsolt szülők számára
 • a szülő által rögzített adatok automatikus átvétele a beiratkozáshoz

Értesítések

 • értesítések küldése és megtekintése intézmények számára

Karbantartás

 • igénybejelentés és visszajelzés kategóriák felvitele, szerkesztése, törlése
 • étkezések lemondásával és menüválasztással kapcsolatos intézményi beállítások

Kártyás azonosítás az étkezdékben

Az étkezők és étkezések azonosítása érintésmentes kártyás rendszerrel támogatható. Így egyszerűen ellenőrizhető és adminisztrálható az étkezés igénybevétele.
Az étkezdében telepített eszköz online kommunikál az OrganP Étkezés modullal. Az azonosítással egyben ellenőrzi a jogosultságot, az étkezés típusát, majd visszajelzést ad az étkezőnek és az étkeztetőnek.