| Ügyfélkapu

Gyámügyi rendszer - OrganG

A modul a jegyzői hatáskörű gyámügyi feladatok közül az alábbiakhoz nyújt támogatást:

  • védelembe vétel
  • családi jogállás rendezés
  • apai elismerő nyilatkozat felvétele
  • ideiglenes hatályú elhelyezés
  • eseti és ügygondnok kirendelése, felmentése
Támogatja továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 137. §-a alapján az ellátást nyújtó intézményre és személyre előír t nyilvántartások vezetését, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési programban, és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott adatok szolgáltatását.

Üzenetküldés, ajánlatkérés