| Ügyfélkapu

Társszolgáltatóknak

Hívásvégződtetés szolgáltatások igénybevételének feltételei

 1. Az összekapcsolás általános feltételei

 Zalaszám Informatika Kft. (ZALASZÁM) mint jelentős piaci erővel rendelkező kötelezett szolgáltató az alábbi feltételekkel biztosítja összekapcsolási-hívásvégződtetési szolgáltatását.

 2. Az ajánlattételre, a hálózati szerződés megkötésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó szabályok

 a)   Ajánlattétel

Összekapcsolódási szerződés benyújtására vonatkozó ajánlatot a zippont@zalaszam.hu email címen lehet benyújtani a ZALASZÁM felé.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a partner adatait (név, cím, adószám, képviselő, kapcsolattartó adatai), igénybe venni kívánt szolgáltatások, összekapcsolódás módja, helye, időtartama.

Amennyiben az összekapcsolódásra műszaki okokból nincs lehetőség, erről ZALASZÁM 15 napon belül értesíti a partnert az esetlegesen javasolt műszaki feltételekkel együtt.

b)   Szerződéskötés

Amennyiben az összekapcsolódás műszakilag megvalósítható, erről ZALASZÁM az ajánlatadást követő 15 napon belül tájékoztatást nyújt, majd felek a szerződést a tájékoztatást követő 15 napon belül megkötik.

Amennyiben az összekapcsolódási szerződésben felek máshogy nem rendelkeznek,

Zalaszám az összekapcsolódást a szerződést követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megkezdi.

c)    Szerződésmódosítás

Felek a szerződést a szerződésben szereplő kapcsolattartási módokon jelezhetik. A szerződésmódosítási igényeket felek kötelesek az ajánlattételtől számított 10 napon belül feldolgozni és arról tájékoztatást adni.

d)   Szerződés megszüntetése

Az összekapcsolódási szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

  • Partner rendes felmondásával, 60 napos felmondási idővel
  • Amennyiben ZALASZÁM szolgáltatás nyújtási kötelezettsége megszűnik és 60 napos határidővel a szerződést felmondja
  • Rendkívüli felmondással, amennyiben partner nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek, vagy a hálózat bármely egységét veszélyezteti
  • Amennyiben az egyik fél jogutód nélkül megszűnik, felszámolás, kényszertörlés, végelszámolási eljárás alá kerül

3. Az összekapcsolódás földrajzilag meghatározott pontja és műszaki megoldásai

Összekapcsolódás fizikai kapcsolaton

Összekapcsolódás földrajzi helyszínei:
  • BIX 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • ZALASZÁM 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.
Interfész típusa: 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab vagy 1000Base-LX Gigabit Ethernet

Összekapcsolódás publikus interneten

Logikai kapcsolat IP cím alapján

A forgalom kicserélés kizárólag magyarországi forgalomban engedélyezett, a nemzetközi forgalom terhelése nélkül.

4. A megajánlott szolgáltatások

Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás

5. Díjak

Hívásvégződtetés díja

2023. január 1. – 2023. december 31                     0,2880 Ft / perc

Összekapcsolódás díja

Egyszeri díj                                                                       250 000 Ft + Áfa
Havidíj                                                                                    1 000 Ft + Áfa

6. Szolgáltatásminőség

Szolgáltatás Létesítés Időtartama: 30 nap
Hibaelhárítási Idő: 24 óra
Éves Rendelkezésre Állás: 98,00%

7. Kiegészítő, támogató és emelt szintű szolgáltatások

  • Hordozott szám beállítás
  • Átirányított hívás paramétereinek átadása

8. Felek közötti együttműködés szabályai

Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, különösen a zavarelhárítás, hibaelhárítás, karbantartás, áthelyezés, adatvédelem, számhordozás területén.

Tervezett karbantartási munkákról a beavatkozást megelőzően 2 munkanappal értesítik egymást.

Az összekapcsolás tekintetében felek a saját összekapcsolódási pontjukig felelősek az üzemeltetésért és karbantartásért.