A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

| +36 92 502 500

Vállalatirányítási rendszer - OrganE

tn_organE_dobozAz OrganE kifejezetten a magyar kis és közepes vállalakozások ügyvitelének támogatására fejlesztett alkalmazás. Ezért a legfontosabb vezérelv a célcsoport igényeinek messzemenő figyelembevétele volt. Ennek szellemében a rendszer az alapvetően elvárt jogszabályi megfelelés mellett biztosítja azokat a funkciókat, amelyeket vállalkozások leggyakrabban használnak. Mindemellett moduláris felépítése és paraméterezhetősége révén lehetőséget nyújt az egyedi testreszabásra is.

Vevő folyamatok támogatása

A rendszer a teljes vevő folyamat kezelését támogatja. Ez a vevői ajánlatkéréstől kezdve egészen a számla kiállításáig tartó bizonylat és folyószámla kezelést jelenti, forintban és devizában. A központi ár- és engedménykezelés, a nagy tömegben csoportosan előállítható papír alapú és elektronikus számlakezelés normál és csekkes formátumban, valamint a késedelmi kamatszámítás ugyanúgy a rendszer része, mint a háromszintű felszólító levél és az egyenlegközlő előállítása is.

Szállító folyamatok kezelése

A vevő folyamatokhoz hasonlóan teljes körű szolgáltatást biztosít a rendszer. Kezelésre kerülnek a megrendelések logisztikai folyamatai, ezt követően pedig a kapcsolódó pénzügyi feladatok. A modulban történik a számlák nyilvántartásba vétele, iktatása, a számla előzményeinek rögzítése. Alkalmas a NAV által kiadott xml formátumban érkező elektronikus számlák feldolgozására is. A feldolgozás után a főkönyvi feladással a számlák automatikusan könyvelhetők.

Pénzforgalmi feladatok támogatása

A modul kezeli a forint és deviza bankszámlákat, valamint a forint és valuta pénztárakat. A kapcsolódó modulok előzmény tételeihez kapcsolhatók a pénzforgalmi tételek. Elvégzi a csoportos beszedési megbízások leválogatását, ezek és a csekkes befizetések bank által elektronikusan visszaérkeztetett adatainak fogadását és feldolgozását. A pénzügyi teljesítések keretében lehetőség van a követelések és tartozások egymással szembeni, valutanemtől független beszámítására is. A pénzügyi teljesítésekkel automatikusan kezeli az árfolyam különbözeteket, és ezek könyvelését. A pénztárhoz kapcsolódóan előállíthatók a forgalmi és elszámolási bizonylatok.

Készletek kezelése

A vevő és szállító logisztikai folyamatokhoz kapcsolódik a készletkezelés modul, mely tetszőleges számú raktár készletadatainak kezelésére alkalmas. A készletet érintő változásoknak több állapotát lehet definiálni a felhasználó szervezet igényei szerint. A bizonylatok állapotok közti mozgatása elektronikusan, work-flow elven történik. A program egy termék készletének és készletforgalmának több különböző tulajdonságadatát képes nyilvántartani. A rendszer így alkalmas bizományba adott és bizományba vett készletek kezelésére is. Támogatja a raktári, munkahelyi vagy felelősnél lévő készletek leltározását, azok kiértékelését, majd rendezését. A főkönyvi könyvelés részére a készletváltozásról kontírozott automatikus feladás készíthető.

Tárgyi eszköz gazdálkodás

A modulban a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetőség van a tárgyi eszközök mennyiségi és értékbeni nyilvántartására, kezelésére. A hagyományos adatokon túl speciális eszközcsoportonként eltérő adatkörök használatával, csoportosító ismérvek alkalmazásával, egyedi és csoportos nyilvántartási lehetőséggel, a mozgásnemek rugalmas kialakításával és főkönyvi paraméterezésével válik hatékony eszközzé a számvitelhez és gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok megoldásában. Az értékcsökkenés a számviteli törvény és a társasági adó törvény szerint is számoltatható. A modul tartalmazza a leltár-előkészítés és kiértékelés támogatásához szükséges funkciókat és outputokat.

Főkönyv

A modul biztosítja az analitikák feladásainak fogadását, illetve a rendszerben előzmény nélküli tételek rögzítését. Az analitikákból átvett adatok esetében gondoskodik az analitika és főkönyv szinkronjáról, szigorú összhangjáról. Biztosítja a másodlagos tételek könyvelését. Az analitikához nem kapcsolódó tételek könyvelésének segítéséhez lehetőség van gazdasági eseményenként kontírsémák rögzítésére. A rendszer automatikus zárási és nyitási funkciókkal rendelkezik. 6-os számlaosztályba történő könyvelés esetén, beállított időszakonként automatizált költségfelosztás végezhető. A standard kimutatásokon (karton, napló, kivonat) kívül más speciális lekérdezések is előállíthatók azáltal, hogy az egyes kimutatás sorokhoz a főkönyvi számlák hozzárendelhetők, ezekkel matematikai műveletek végezhetők. Ezzel a rugalmas lehetőséggel lehet a mérleget és az eredménykimutatást is elkészíteni.

Bér és munkaügy

Alkalmas a szervezet munkaügyi állományának, illetve az állományon kívüli dolgozók munkaügyi adatainak nyilvántartására, béradatok kezelésére, statisztikai adatszolgáltatásra. A modullal végezhetjük el a bérelemek, levonások, pótlékok kezelését, adók és adókedvezmények számítását. Lehetőséget ad hóközi, havi számfejtésre. Biztosítja az eseti és az állományon kívüli kifizetések elszámolását. Eleget tesz a jogszabályok által előírt hatósági adatszolgáltatási elvárásoknak.

Munkaidő nyilvántartás

E speciális funkcióval a beléptető rendszerből átvett mozgás adatok alapján kimutatható dolgozónként a napi produktív, improduktív munkaidő. A munkában töltött idő munkaszámokhoz történő rendelésével az egyes tevékenységekre, projektekre fordított idő is meghatározható. A hasznos vezetői információkon túl alapadatokat szolgáltat a bérelszámoláshoz is.