A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

| +36 92 502 500

Költségvetési integrált gazdálkodási rendszer - OrganP

tn_organP_dobozA közigazgatás, és ezen belül az önkormányzatok pénzügyi helyzete folyamatosan szigorodó, a takarékosságot és a költséghatékonyságot előtérbe helyező gazdálkodást követel meg. Az egységesen, átláthatóan működő önkormányzat az információk mindenkori igényeknek megfelelő, gyors, precíz, szelektív biztosításával, a szervezeti munkafolyamatok racionalizálásával teremthető meg. Minél fejlettebb informatikai rendszer támogatja az önkormányzati gazdálkodást, annál hatékonyabban szervezhető meg a gazdálkodási tevékenység.

A Zalaszám OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszere képes az önkormányzat és összes intézményének gazdálkodását egységes rendszerben kezelni, valamint vezetői információt szolgáltatni.

Tervezés, előirányzat nyilvántartás

A modul támogatja az adott költségvetési szerv teljes gazdálkodását, a várható költségek (kiadások), bevételek több szempont szerinti tervezésétől, az elfogadott tervnek és a terv módosításainak nyilvántartásán át a pénzügyi ütemezés elkészítéséig.

Kötelezettségvállalás

Az OrganP nyilvántartja a rövid és hosszú távú kötelezettségvállalásokat (szerződéseket, rendeléseket, átadott pénzeszközöket) a szervezet által kiírt pályázatokra érkező vagy általa benyújtott ajánlatok főbb adatait. Alkalmas az elektronikus ajánlattétel kezelésére és elektronikus megrendelés készítésére.

Készletnyilvántartás

A Készlet modul a vásárolt és saját előállítású készletek számviteli előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartását és életútjának követését biztosítja a felhasználó által választott elszámolási módnak megfelelően.

Eszköznyilvántartás

Az OrganP a tárgyi eszközök (kis- és nagyértékű) számviteli előírásoknak megfelelő analitikus nyilvántartásán túl további adatkörökkel és funkciókkal támogatja az eszközgazdálkodási feladatokat. Az Eszköz modul része a Beruházás analitika, mely alkalmas az egyszerű (éven belül üzembe helyezett) és a több éven áthúzódó folyamatos beruházások létesítmény kódonkénti nyilvántartására. A modul támogatja az eszközök vonalkódos nyilvántartását, leltározását.

Számlázás, vevő folyószámla

A kimenő számlák törvényi előírásoknak (tartalmi, formai) megfelelő kiállítására és nyilvántartására szolgáló modul. A program nyomon követi a számlák állapotát, így naprakészen mutatja azok rendezettségét. A vevő számlák kiállítása mellett lehetőséget nyújt vevő bizonylat készítésére és vevő folyószámla nyilvántartására. Támogatja az elektronikus (digitálisan aláírt) számlák kiállítását is.

Szállító folyószámla

A beérkező számlák nyilvántartására szolgáló modul. Más modulokkal való közvetlen kapcsolata (Bank, Pénztár) révén bármikor megtudható, hogy egy adott számla milyen állapotban van a pénzügyi folyamat szempontjából (likvidált, utalt, pénzügyileg teljesített). A modul alkalmas az Utalvány rendelet előállítására. A rendelet aláírását követően kerülhet sor a szállítói számla likvidációjára, és a likvidált számla utalására. Képes az elektronikus (digitálisan aláírt) számlák befogadására is.

Bank és pénztár

A modul kezeli a banki utalásokat, nyilvántartja a napi bankforgalom adatait. Az OrganP integráltságából adódóan a pénzforgalmi tételek - terhelések vagy jóváírások - összekapcsolhatók az előzménnyel (számla, bevételi- kiadási előírások). Tetszőleges számú pénztár adatainak kezelésére alkalmas. Támogatja a pénztáros napi feladatait, a pénztárzárást, a rovancsot, követi a kiadott előlegeket.

Kiadási és bevételi analitika

Ellátja a bírságok, szociális ellátások, támogatások, kölcsönök, segélyek, ösztöndíjak nyilvántartásával és azok pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat. A modul lehetőséget nyújt a bevételi és kiadási bizonylatok karbantartására, az elszámolás köteles ügyek elszámolásának nyomon követésére, más szervekkel történő elszámolás és más szervektől történő igénylés kezelésére, a behajthatatlan követelések leírásának nyilvántartásba vételére.

Főkönyv

A gazdasági eseményekre vonatkozóan részletes információ áll rendelkezésre az analitikákban, amelyekből automatikus főkönyvi feladások készíthetők. Az integrált rendszerben működő főkönyvi könyvelés biztosítja az adatok szinkronját az analitikákkal, a változások azonnali főkönyvi követését, és szükségtelenné teszi a nagytömegű rögzítési munkát. Segítségével elkészíthetők az éves és időszaki beszámolási kötelezettség alapjául szolgáló űrlapok (beszámoló garnitúra), valamint támogatja az ehhez kapcsolódó adatküldést más rendszerek felé. A modullal a beszámoló garnitúra konszolidálása, összesítése is elvégezhető.

Vezetői információk, jelentések

A rendszer integráltsága által - az egyes modulokból kinyerhető adatokon túl - vezetői információkkal szolgál az egész szervezet gazdálkodásáról, a várható kiadások, bevételek több szempont szerinti tervezésétől, az elfogadott terv és módosításainak nyilvántartásán keresztül a pénzügyi teljesítésig. Így a vezetés naprakész információkkal rendelkezhet a költségkeretek időarányos felhasználásáról, megakadályozva ezzel a kiadási keretek túllépését.