| Ügyfélkapu

Panaszügyintézés

Panaszügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás


A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a szóbeli panaszt nem lehet azonnal elintézni, akkor jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és azt a továbbiakban írásbeli panaszként kezeli. Az írásbeli panaszt 30 napon belül kivizsgálja és érdemi válaszát írásban küldi meg az előfizető részére.

Ha a bejelentésre adott válasz elutasító tartalmú, akkor az elutasítás okát a szolgáltató válaszában meg is indokolja. Amennyiben a fogyasztó a szolgáltató válaszával nem ért egyet, akkor az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Tel.: 92/510-530
E-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
(levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.)
 
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
(levelezési cím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.)
 
Zala Megyei Békéltető Testület
8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
https://www.bekelteteszala.hu
 
Zalaegerszegi Járásbíróság
8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.
(levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 221.)
 
Média és Hírközlési Biztos
1088 Budapest, Reviczky utca 5.
(levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 198.