| Ügyfélkapu

Hírek

Élettel telik meg az E-go

November 22-e óta már több E-go minősített szoftver van Magyarországon. A minősítést elnyerő alkalmazásokat a Zalaszám Informatika Kft. fejlesztette ki.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) aktív szerepet játszik az elektronikus önkormányzati kultúra, illetve az ahhoz szükséges megoldások hazai elterjesztésében. Ennek keretén belül szeretné támogatni az önkormányzatokat a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) e-önkormányzat Ágazati Stratégiájában kitűzött célok elérésében.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) november 22-i elnökségi ülésén Dióssy László elnök és dr. Zongor Gábor főtitkár adta át a Zalaszám Informatika által fejlesztett két önkormányzati informatikai alkalmazás E-go minősítő oklevelét. Az önkormányzatok és költségvetési intézményeknek fejlesztett gazdálkodási rendszerek közül az OrganP integrált alkalmazás az első, amely elnyerte a TÖOSZ minősítését, míg az IRKA Iratkezelési Rendszer saját kategóriájában másodikként kapta meg az oklevelet.
Az adminisztratív (költségvetési) alkalmazásként használható IRKA Iratkezelési Rendszer alkalmazási módszereiben és az informatikai támogatás szintjén is egységes, áttekinthető iratkezelési rend megvalósítását célozza meg. Támogatja az iratkezelési, iktatási feladatok teljes vertikumát (így az érkeztetést, az irat-irányítást, az átadás-átvételt, a főszámos és gyűjtőszámos iktatást, az előzménykezelést, a szignálást, az irattározást, a selejtezést), átfogja minden egyes szervezeti egység iratkezelési tevékenységét. A programmal végigkövethető az iratok gazdálkodó szervezeten belüli életútja, elősegítve a nagytömegű iratjellemzők feldolgozását. Az IRKA segítségével lehetőség nyílik a jövőben a papír nélküli ügyintézés fokozatos megvalósítására, annak előkészítésére.
Költségvetési gazdálkodási területen alkalmazható az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer. Az OrganP sokoldalú megoldást kínál az önkormányzatoknak: teljes körűen támogatja a költségvetési előirányzatok tervezését, nyilvántartását; biztosítja a vagyon tételes, előírásoknak megfelelő nyilvántartását, támogatja a vagyongazdálkodást; részletesen tartalmazza a kötelezettségvállalásokat; zárt, ellenőrizhető folyamatokban biztosítja a pénzügyi és számviteli elszámolásokat, jelentéseket, beszámolókat; támogatja az intézményfinanszírozási feladatokat, segíti a gazdálkodási, irányítási és ellenőrzési funkciókat. Az OrganP a költségvetés minden szintjén működik már a központi, minisztériumi szinttől kezdődően a megyei jogú városokon keresztül egészen kis falvak körjegyzőségéig.

Informatikai szempontból a rendszerek nagy előnye, hogy ügyféloldalon platformfüggetlen, vagyis bármelyik operációs rendszeren használható, csupán a Java futtatókörnyezet meglétét igényli a számítógépen.
Az OrganP és az IRKA segítségével a kistelepülések számára is elérhetővé válnak professzionális, a hivatali munkát nagyban elősegítő rendszerek. A rendszer olyan kialakításban is működik, amelyben a kistelepülések az egyes alkalmazásokat - a térségi központ nagyvárosára építve - ASP szolgáltatásként veszik igénybe.

A minősítés megszerzése nem volt véletlen, mondta el dr. Szász Péter ügyvezető igazgató.
Hasonló, az adott kor technológiai színvonalán megvalósított rendszereket már két és fél évtizede kínál a Zalaszám, mely rendszerek nagy része még ma is működik. A cég 5 esztendővel ezelőtt tett egy nagy technológiai előrelépést, amely valamennyi termékének újratervezését is jelentette. A továbbfejlesztett alkalmazások szemléletükben már a magas fokon integrált, az igazgatási és ügyviteli folyamatokba, a szervezetek, intézmények tevékenységébe beépülő megoldásként működnek.
Az IRKA és az OrganP alkalmazásokat az utolsó három esztendőben fejlesztették ki. A programokat, az átgondolt tervezésnek és a folyamatos fejlesztések jóvoltából, nem kellett külön átalakítani, már alkalmasak voltak a követelmények teljesítésére, az E-go vizsgálat csupán kisebb igazítást igényelt.
A programok már sok helyen megtalálhatóak: az OrganP január elseje óta több mint 60, míg az IRKA körülbelül egytucatnyi önkormányzat és intézmény munkáját segíti. A program referenciahelyei között található többek között a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és Választási Hivatala, Győr Megyei Jogú Város, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, Taksony, Gellénháza.

Az igazgató szerint a minősítés során korrekt együttműködés volt a cég és a TÖOSZ között. A szervezet szakértői alaposan megvizsgálták a programok főbb elemeit az iratkezelés, a gazdálkodás és az informatika szempontjai szerint.
"Nem protokolláris-tevékenység, hanem felkészült szakértők komoly munkája előzte meg az E-go minősítést", tette hozzá dr. Szász Péter.
A Zalaszám már 25 éve szolgáltatója a helyi szintű önkormányzatoknak, a központi igazgatásnak, így a hosszú együttműködés alapján "értik egymást", vagyis meg tudják becsülni, hogy mire van szüksége ezeknek, a szervezeteknek. A sikeres piaci szereplésnek csak egyik feltétele a termékek és szolgáltatások jó minősége, ennél azonban fontosabb, hogy a felhasználók, vagy a felhasználók érdekeit képviselő szakértők megfelelőnek minősítsék azokat. "A vizsga megvolt, felhasználói-szakértői szinten is bebizonyosodott termékeink alkalmassága" -jelentette ki az igazgató.