| Ügyfélkapu

Igénybejelentés ingyenes internet szolgáltatás igénybevételére

A kormányzat bejelentése alapján a középfokú oktatásban digitális munkarendben részt vevő diákok és családjaik, illetve a középfokú oktatásban digitális munkarendben tanító pedagógusok ingyenes vezetékes internetszolgáltatásban részesülnek 30 napig. Az igénybejelentéseket november 18. és november 27. között van lehetőség leadni. Az igénybe vett díjmentesség az ügyfelek decemberi számláján jelenik meg.

A Zalaszám Informatika kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rendkívüli helyzetben megbízható szolgáltatással segítse a digitális oktatást.


Az igénybejelentéshez a legutolsó előfizetői számláról az alábbi mintán bekeretezett adatokra és a jogosult diák vagy pedagógus oktatási azonosító számára lesz szükség.


Igénybejelentési űrlap

Igényt nyújtok be az 501/2020 (XI.14.) Korm. rendelet szerint 30 napos térítésmentes Internet szolgáltatás igénybevételére. A jogosultság részletei a lap alján olvashatók.

Előfizető neve*
Előfizető e-mail címe*
Partnerkód*  Help
Utoljára kapott számla sorszáma*  Help
Jogosult tanár/diák neve*
Oktatási azonosító*
Igénybevétel jogcíme* Help
Nyilatkozat*
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak. Az adatkezelési feltételeket elolvastam és elfogadom.
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Kérjük írja be a képen látható karaktereket!

Az 501/2020 (XI.14.) Korm. rendelet szerint 30 napos térítésmentes Internet szolgáltatás igénybevételéhez a jogosultság feltételei az alábbiak

1.§ (1) A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult
a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;
b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus, vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja (a továbbiakban együtt: jogosult).
(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.
2.§ (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat
a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy
b) új előfzetői szerződés megkötése esetén illeti meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnése esetén.
(3) Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december hónapban kibocsátásra kerülő számlában az 1. § (1) bekezdése szerinti 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja.
3.§ A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltató felé.
(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.